SK Benešov

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Benešov
www.skbenesov.cz

Příští zápas

SK Slavia Praha B vs SK Benešov

Datum a čas konání: 30.5.2020 10:00

Tabulka

1. FC Viktoria Plzeň B 1 5:1 3
2. FC Písek 1 4:2 3
3. SK Slavia Praha B 1 2:2 2
4. FC MAS Táborsko 1 2:2 1
5. SK Benešov 1 2:4 0
6. Bohemians Praha 1905 B 1 1:5 0

Kompletní tabulka

Nový Návštěvní řád našeho fotbalového stadionu

Nový Návštěvní řád našeho fotbalového stadionu

V souvislosti s nadcházejícím novým ročníkem třetí nejvyšší fotbalové ligy, Fortuna ČFL, které je účastníkem, v A skupině, i tým SK Benešov, vydáváme nový Návštěvní řád, jehož plné znění naleznete ZDE.

Výňatek pak níže či u vstupu na stadion.

Nejdůležitější změnou je, že na soutěžních utkáních ČFL hraných u nás může být, rozhodnutím pořadatele, oddělen vstup pro fanoušky hostujícího týmu a v souvislosti s tím oddělen sektor hostů od zbytku stadionu.

Rozhodnutí pořadatele bude oznámeno předem na těchto webových stránkách a naší Facebook stránce.

Již teď můžeme oznámit, že oddělený vstup a sektor pro hostující fanoušky bude na zápase s AC Sparta Praha B dne 24.8.2019.

Výňatek z Návštěvního řádu

Městského fotbalového stadionu Benešov
1. Plné znění Návštěvního řádu je dostupné na webu SK Benešov (www.skbenesov.cz) nebo v prostorách stadionu.
2. Vstup na stadion a vstupní kontrola:
a. Pokud je pořadatelem oddělen vstup pro fanoušky a příznivce hostujícího týmu jsou tito povinni využít právě jen a pouze takto označený vstup na stadion nebo pořadatelskou či bezpečnostní službou v rámci aktuální situace takto určený vstup.
b. Na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby je návštěvník povinen při vstupu na stadion i kdykoli během pobytu na stadionu prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být ze stadionu vyveden, případně nevpuštěn dovnitř.
c. Příslušníci pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i strážníci Městské policie Benešov jsou oprávněni provést – při vstupu na stadion, a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu na stadionu, kontrolu a prohlídku osob zaměřenou na dodržování zákazu vnášení předmětů dle tohoto návštěvního řádu nebo minimalizace bezpečnostního rizika pro danou akci. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
d. Do prostoru areálu stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a majetku na stadionu. O zákazu vnášet takové předměty na stadion je z pověření pořadatele oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.
e. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup na stadion. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup na stadion i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na dřívějších obdobných akcích. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup na stadion také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl odepřen vstup na stadion, nemají nárok na vrácení vstupného.
3. Pobyt na stadionu
a. Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen i bez vyžádání buďto
 i. předložit pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad ke vstupu nebo
ii. zakoupit si vstupenku od pořadatele
b. a tyto mít u sebe po celou dobu přítomnosti na stadionu. Každá osoba nacházející se uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Městské policie Benešov, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo jiným opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu na stadionu, bude ze stadionu vyveden. Při opuštění stadionu ztrácí vstupenka svou platnost. 
c. Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno pořadatelem nebo majitelem stadionu z organizačních důvodů jinak.
d. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).
d. Pro konkrétní akce mohou být pořadatelem vydány různé typy vstupenek a tribuny rozděleny na sektory. Návštěvníci jsou v takovém případě povinni obsadit pouze místo v sektoru uvedeném na vstupence nebo v pokynech pro danou akci.
f. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pořadatelem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně strážníků Městské policie Benešov.
g. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Městské policie Benešov zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
h. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se na stadionu, ztrácejí oprávnění ke vstupu a k pobytu na stadionu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též Městské policie Benešov, kdykoliv vyvedeny z prostoru stadionu.
4. Chování v areálu stadionu
a. Každý návštěvník stadionu je povinen chovat se v prostoru stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která na stadionu právě probíhá.
b. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Městské policie Benešov a hlasatele, případně hasičů a zdravotnické služby.
c. Návštěvníci stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti a projevů. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
d. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty ze stadionu musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník stadionu je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.
e. Každá osoba vstupující na stadion souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce sportovní akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části sportovní akce v souvislosti s pořadatelem nebo majitelem a jejich smluvními partnery.

 

Diskuze

Město Benešov Středočeský kraj Fotbalová asociace ČR Městská sportovní zařízení Benešov Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Počet návštěv: 282
Posledních 30 dnů: 6 | Posledních 7 dnů: 2 | Poslední den: 0

© 2020 SK Benešov | Všechna práva vyhrazena | info@skbenesov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne